• Home
  • Vanuit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

intro kerkenraad kleurGelukkig horen we nog steeds allerlei positieve berichten over de diensten zoals die te volgen zijn via de website of de kerkomroep. Een hoopvol teken in deze weinig hoopvolle tijd. Hoewel...er zijn kleine lichtpuntjes te bespeuren, niet in het minst als het gaat om de verruiming van sommige maatregelen.
Gisteren is een protocol beschikbaar gekomen vanuit de Protestantse Kerk in Nederland met richtlijnen voor mogelijk te houden kerkdiensten in de komende maanden. In de maand juni mogen we met max. 30 personen bij elkaar komen en vanaf 1 juli met max. 100 personen.

Uiteraard moet er gehouden worden aan alle richtlijnen en moeten er diverse maatregelen getroffen worden.
Als kerkenraad zijn we ons hierover aan het beraden, en wordt er hard aan gewerkt om alles duidelijk te krijgen en te communiceren naar u als gemeente.
Volgende week hopen we u meer te kunnen melden.

Verder kunnen we u al wel bekend maken dat vanaf 31 mei de diensten niet meer op zaterdag maar op zondag opgenomen gaan worden.
Er zal dan live uitzending te beluisteren zijn via de kerkomroep en op zondagmiddag zal een video te bekijken zijn via onze website en YouTube.
Dit wordt dan een sterk vereenvoudigde versie van wat we tot nu gewend zijn, maar zeker ook mooi om toch met beeld betrokken te blijven bij elkaar.
En dan blijven we uitzien naar het moment waarop we de mogelijkheid hebben om live video uit te gaan zenden.
Ook hieraan wordt hard gewerkt.