• Home
  • Vanuit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

intro kerkenraad kleurTijdens de kerkenraadsvergadering van woensdag 30 januari hebben  o.a. de volgende onderwerpen de aandacht gehad: John Clever heeft, als afgevaardigde van de IJsseldijkkerk in het gevangenispastoraat, ons verteld hoe hij het ervaart om diensten in de gevangenis bij te wonen 1 keer per maand. Op zondag worden 2 diensten gehouden waarin een predikant of pastor voorgaat. De diensten worden door 30 à 40 gedetineerden bezocht. Na afloop van de dienst wordt er met elkaar koffie gedronken. Dan is ook het moment dat je als vrijwilliger eventueel in gesprek komt met een gedetineerde. Deze gesprekken zijn vaak indringend en bijzonder. Zoals John aangeeft: niet zo heel leuk om te doen, maar wel mooi dat je het kunt en mag doen! Aandacht voor iedereen in de samenleving.
Het gevangenispastoraat werkt onder de vlag van Stichting Exodus. Zij zijn o.a. ook betrokkken bij het helpen invullen van allerlei formulieren, het ondersteunen bij het terug komen in de maatschappij, het vervoer van familieleden om op bezoek te kunnen komen, het houden van gesprekskringen…

We zijn dankbaar dat ook vanuit onze wijkgemeente er steeds weer iemand is die dit werk op zich wil nemen. Ook dit is “omzien naar elkaar”.

Op zondag 17 maart zal er een kinderdienst zijn om 10:00 uur. Deze dienst wordt geheel voorbereid en verzorgd in samenwerking met leiding en kinderen van de kindernevendienst. De kinderen zullen ook een groot aandeel hebben in de dienst zoals bezoekers begroeten, lezen, collecteren…. Etc.

Er is besloten om in 2019 één kerkdienst te houden op Kerstochtend, 25 december. Dit zal een gezinsdienst zijn met medewerking van de kinderen van de kindernevendienst. Gezien het aantal bezoekers in beide diensten afgelopen Kerst denken we dat dit net haalbaar moet zijn. Er zal zo een zeer goed gevulde kerkdienst zijn, wat voor veel mensen aan het “kerstgevoel” zal bijdragen.

De dienst op Oudejaarsavond wordt vervroegd van 19:00 uur naar 18:30 uur. Dit stelt meer mensen in de gelegenheid na de dienst naar familieleden te kunnen gaan. Ook als die wat verder weg wonen.