• Home
  • Collecten in december

Collecten in december

intro collecte diaconie

Ook in december 2018 heeft de diaconie uw gift gevraagd voor verschillende doelen. Daarvan laat zij u graag het -dit keer extra mooie- resultaat weten. Op 2 december werd er Heilig Avondmaal gevierd. De opbrengst van de Avondmaalsbekers was dit keer voor stichting De Hoop, Dordrecht. Er werd €443.57 geteld. Op 16 december werd uw aandacht en gift bestemd voor het Noodfonds en het resultaat was € 272.13. Op zondag 23 december was het doel van de collecte Youth for Christ en de opbrengst € 369.77. Op Kerstavond, 24 december, werd er tijdens de Kinderkerstdienst gecollecteerd voor KIKA, de organistie die strijdt tegen kinderkanker. Er werd €606.95 bijeengebracht. In de diensten van de Kerstnacht en 1e Kerstdag werd €1031.71 geteld voor Kinderen in de knel, een project van Kerk-in-Actie. Op de laatste zondag van het jaar 2018 werd gecollecteerd voor Shelter Ministries met als resultaat €312.32.
De diaconie dankt u namens alle goede doelen voor deze mooie resultaten.