• Home
  • Vanuit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

intro kerkenraad kleurHeel blij zijn we dat Pieta Rooij heeft aangegeven de taak van Ed Latouwers, het verzorgen van het preekbeurtenrooster, over te gaan nemen. Voorlopig gaan zij de taak samen oppakken zodat Pieta goed ingewerkt wordt, om het op enig moment geheel over te kunnen nemen.